The cart is empty

vlag nl Welkom bij War Relics.nl

War Relics is een jong bedrijf dat zich richt op belangstellenden van militaire goederen. Onze focus ligt op de periode rondom en tijdens de Tweede Wereldoorlog zonder enig politiek motief! De artikelen die verkocht worden zijn bedoeld voor het aanvullen van een collectie, studie doeleinden of geschiedkundig onderzoek.

War Relics is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op belangstellenden van militaria en geschiedenis.
Wij willen ons onderscheiden op het gebied van kwaliteit, prijs en levering. War Relics zal gaan werken onder de slogan "preserving history"

War Relics neemt  nadrukkelijk afstand van het nationaal socialisme van het Derde Rijk.
 War Relics.nl heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.


Team War Relics

 vlag en Welcome to War Relics.nl

War Relics is a young company that focuses on interested parties of military goods.
Our focus is on the period around and during the second world war without any political motive!
The articles that are sold are meant to supplement an collection, study purposes or historical research.

War Relics is a young and dynamic company that focuses on interested parties of military goods.
We want to distinguish ourselves in terms of quality, price and delivery. "Preserving History "!

War Relics takes emphatically distance of national socialism of the Third Reich.
War Relics has no political or other motives, and wants that historically military goods are available for museums and collectors.

Team
War Relics

 

 

 

vlag de Willkommen bei der War Relics.nl

War Relics ist ein junges Unternehmen welche sich auf Interessenten von militärischer Güter richtet.
Unser Fokus liegt auf der Zeit um und während des zweiten Weltkriegs ohne jede politische Motiv!
Die Artikel, die wir verkaufen, sind zur Ergänzung einer Sammlung, zu studieren zwecke, oder historische Forschung.

War Relics ist ein junges und dynamisches Unternehmen, welche sich auf Interessenten von militärischer Güter richtet.
Wir wollen uns unterscheiden in Bezug auf Qualität, Preis und Lieferzeit. "Preserving History"!

War Relics nimmt ausdrücklich Abstand des Nationalsozialismus des Dritten Reiches.
War Relics hat keine politische oder andere Motive und wollen, von einem historischen Punkt Ansicht, militärischer Güter zum Verfügung machen für Museen und Sammler.

 

Team War Relics

 

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

Copyright © 2021 War Relics.nl